Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ծանոթացեք հիմնական դրույթներին 

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ 

Գաղտնիության քաղաքականությունում նկարագրված են Ձեր կողմից տրված (լրացված) տվյալների գաղտնիության պաշտպանության միջոցների (գործիքների) կիրառումը։

Որպեսզի Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկության գաղտնիությունը ապահովվի,  Workin.am-ը կատարում է անհրաժեշտ միջոցառումներ, ըստ այդմ անվտանգ դարձնելով աշխատանք փնտրղի (գործառու) և աշխատանք առաջարկողի (գործատու) կապը և որևէ երրորդ անձ չի կարող տեսնել կամ օգտվել տվյալ տեղեկություններց։ 

Կայքի հանրամատչելի հատվածներից օգտվելիս  Դուք չեք պարտավորվում տրամադրել Ձեր անձնական տվյալները։

Մենք միայն կարող ենք տեսնել և հավաքագրել Workin.am կայքի այցելուների քանակը, իսկ Ձեր ինքնությունը մնում է գաղտնի։ 

Անձնական տեղեկությունների գաղտնիություն 

Workin.am կայքին  տրամադրած Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը ապահովված է, կիրառվում են անհրաժեշտ  ժամանակակից միջոցներ, ըստ որի որևէ երրորդ անձ չի կարող տեսնել կամ օգտվել Ձեր տվյալներից։

Եզրափակիչ դրույթներ

Սույն Քաղաքականությունը, ինչպես նաև դրա բոլոր փոփոխությունները, հաստատվում են ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից և ուժի մեջ մտնում   www.workin․am  կայքում հրապարակումից հետո: 

Մենք կարող ենք փոփոխել կայքում տեղ գտած տեղեկությունները, ծառայությունների բովանդակությունը առանց Ձեզ տեղյակ պահելու։ Դուք կարող եք տեղեկանալ փոփոխություններին հետևելով այս էջին։ Ձեր կողմից շարունակական մուտքը workin․am կայք կամ դրա օգտագործումը կդիտվի որպես համաձայնություն այդ փոփոխություններին:

Եթե դուք սխալմամբ կամ կրկնակի եք կատարել վճարումը, ապա մենք կվերադարձնենք գումարը՝ գանձելով միջնորդավճարները:

www.workin.am կայքի բովանդակությունը, դիզայնը, թվային փոխակերպումները և Կայքի հետ առնչվող այլ գործոններ պաշտպանված են համապատասխան հեղինակային, բացառիկ իրավունքով։  Խստիվ արգելվում է տպել, տարածել, օգտագործել կամ հրատարակել Կայքի ցանկացած մաս` բացառությամբ  թույլատրելի բաժիններից։

www.Workin.am կայքը պատկանում է  Astudio ՍՊԸ-ին